Leergang Security en Recht

Click here to edit subtitle

Beste oud-deelnemer leergang Security en Recht,


Het is wellicht al weer enige tijd dat je de leergang Security en Recht hebt gevolgd. Met enige regelmaat organiseert het NISeR Update-avonden Security en Recht. 


Het NISeR organiseert - bij voldoende belangstelling - een Update in het najaar van 2020. 


ONDERWERPEN DIE DAN AAN DE ORDE KOMEN

Actualiteiten in jurisprudentie en wetgeving op het gebied van de omgang met persoonsgegevens

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming in relatie met fysieke beveiligingstoepassingen en het onderzoek naar vermeende misstanden
  • Branchewaarschuwingsystemen onder de AVG


Actualiteiten in het straf(proces)recht

  • Wijzigingen wetboek van strafrecht (waaronder “eenvoudig witwassen”, fraude op “on-line handelsplaatsen”, en “verduistering en heling van gegevens”
  • Geldigheid van (collectieve) toegangsverboden bezien vanuit de ogen van de strafrechter
  • Vorderen van gegevens 


Actualiteiten in het privaatrecht

  • Alcohol- en drugstesten op het werk
  • Directe aansprakelijkheidsstelling en praktische tips


Actualiteiten in het particulier onderzoek

  • Wetenswaardigheden over het onderzoek naar vermeende misstanden door werknemers.

Indien je geïnteresseerd bent in het bijwonen van deze studieavond of indien je uitsluitend het vernieuwde naslagwerk wilt bestellen verzoek ik jou u het inschrijfformulier te retourneren. 


Ik hoop je spoedig weer te kunnen begroeten op de locatie van Soba Security Academie in De Meern.


Met vriendelijke groet,

Felix Olijslager