Leergang Security en Recht

Click here to edit subtitle

Beste oud-deelnemer leergang Security en Recht,


Het is wellicht al weer enige tijd dat je de leergang Security en Recht hebt gevolgd. Met enige regelmaat organiseert het NISeR Update-avonden Security en Recht. 


Het NISeR organiseert - bij voldoende belangstelling - een Update in het najaar van 2020. 


ONDERWERPEN DIE DAN AAN DE ORDE KOMEN

Actualiteiten in jurisprudentie en wetgeving op het gebied van de omgang met persoonsgegevens

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming in relatie met fysieke beveiligingstoepassingen en het onderzoek naar vermeende misstanden
  • Branchewaarschuwingsystemen ("zwarte lijsten") onder de AVG
  • Temperatuurmeting met thermische cameratoepassingen


Actualiteiten in het straf(proces)recht

  • Wijzigingen wetboek van strafrecht in 2019 en 2020
  • Geldigheid van (collectieve) toegangsverboden bezien vanuit de ogen van de strafrechter
  • Vorderen van gegevens door politie en Openbaar Ministerie


Actualiteiten in het privaatrecht

  • Alcohol- en drugstesten op het werk
  • Directe aansprakelijkheidsstelling en praktische tips


Actualiteiten in het particulier onderzoek

  • Actualiteiten over het onderzoek naar vermeende misstanden door werknemers.

Indien je ge├»nteresseerd bent in het bijwonen van deze studieavond of indien je uitsluitend het vernieuwde naslagwerk wilt bestellen verzoek ik jou u het inschrijfformulier te retourneren. 


Ik hoop je spoedig weer te kunnen begroeten op de locatie van Soba Security Academie in De Meern.


Met vriendelijke groet,

Felix Olijslager