Leergang Security en Recht

Click here to edit subtitle

Beste oud-deelnemer leergang Security en Recht,


Het is wellicht al weer enige tijd dat je de leergang Security en Recht hebt gevolgd. Op maandagavond 1 juli 2019 organiseerde NISeR de eerste Update-avond Security en Recht. 


Een aantal alumni gaf aan wel geïnteresseerd te zijn in de Update, maar niet in de gelegenheid te zijn de Update van 1 juli te bezoeken.

Het NISeR is om die reden voornemens om - bij voldoende belangstelling - een tweede avond in het najaar van 2019 te organiseren. 


ONDERWERPEN DIE IN IEDER GEVAL AAN DE ORDE KOMEN

Actualiteiten in jurisprudentie en wetgeving op het gebied van de omgang met persoonsgegevens

  • Algemene Verordening Gegevensbescherming in relatie met fysieke beveiligingstoepassingen en het onderzoek naar vermeende misstande
  • Branchewaarschuwingsystemen onder de AVG


Actualiteiten in het straf(proces)recht

  • Wijzigingen wetboek van strafrecht (waaronder “eenvoudig witwassen”, fraude op “on-line handelsplaatsen”, en “verduistering en heling van gegevens”
  • Geldigheid van (collectieve) toegangsverboden bezien vanuit de ogen van de strafrechter
  • Vorderen van gegevens 


Actualiteiten in het privaatrecht

  • Alcohol- en drugstesten op het werk
  • Directe aansprakelijkheidsstelling en praktische tips


Actualiteiten in het particulier onderzoek

  • Wetenswaardigheden over het onderzoek naar vermeende misstanden door werknemers.

Indien je geïnteresseerd bent in het bijwonen van deze studieavond of indien je uitsluitend het vernieuwde naslagwerk wilt bestellen verzoek ik jou u het inschrijfformulier te retourneren. 


Ik hoop je spoedig weer te kunnen begroeten op de locatie van Soba Security Academie in De Meern.


Met vriendelijke groet,

Felix Olijslager